Jsme tu pro ty, kdo za zhodnocením svých prostředků chtějí vidět reálné hodnoty

Přednosti

Podílejte se na zhodnocování pozemků pro výstavbu rezidenčních projektů s vysokou přidanou hodnotou. Prostřednictvím Czech Real Estate Development Fund investujete do rozvoje atraktivních území v blízkosti velkých měst. S nízkým rizikem a očekávaným zhodnocením 10–15 % p.a. 

Proč investovat s námi

01

Stabilita

Investice do rozvoje pozemků a land developmentu jsou nejméně ovlivněné výkyvy ekonomiky a zhodnocují se i při stagflačním scénáři. Výhled na vývoj realitního trhu v Česku naznačuje, že poptávka po rezidenčním bydlení mimo města poroste výrazně rychleji než nabídka.

02

Zkušenost

Za zakladateli jsou desítky let práce v oblasti real estate, investic a výstavby, které od roku 2017 zúročují v land developmentu. Svými zkušenostmi a kompetencemi se navzájem doplňují, díky čemuž mají jedinečný vhled do fungování českého realitního trhu.

03

Záruky

Většina aktivit Czech Real Estate Development Fund je zajištěna pozemky, na jejichž rozvoj jsou prostředky využívané. Zakladatelé navíc mají v projektu vlastní finanční podíl.

Strategie

Investované prostředky zhodnocujeme různými způsoby

V závislosti na povaze projektu se účastníme celého procesu od výkupu pozemků po realizaci výstavby, nebo jen některé jeho fáze.

Parametry

Nízké riziko.
Střednědobý horizont.
Vysoké zhodnocení

Czech Real Estate Development Fund je alternativním fondem zřízeným dle § 15 ZISIF. Podkladovými aktivy jsou zápůjčky do nemovitostních projektů, investiční horizont je 3–10 let.

10–15 % p.a.
cílený interval zhodnocení
3 roky
doporučený investiční horizont
1 mil. Kč
minimální výše investice
Projekty

Zaměřujeme se na projekty kvalitní rezidenční výstavby v okolí velkých měst

Czech Real Estate Development Fund je alternativním fondem zřízeným dle § 15 ZISIF. Podkladovými aktivy jsou zápůjčky do nemovitostních projektů, investiční horizont je 3–10 let.

Zakladatelé

Za výkon fondu ručíme

Petr Vomastek

Investor a znalec realitního trhu

Petra si jeho partneři a zákazníci cení pro výjimečné analytické schopnosti, tah na bránu a inteligentní design investic. Jeho největší silou je pozitivní energie a umění číst realitní trh včetně relevantních souvislostí. Stojí za ním řada výjimečných investičních projektů, jako jsou Český půdní fond, Vomastek Real Estate, Vomastek Investment & Development.

Richard Myslivec

Architekt, stavař, vizionář a obchodník

Richard je duší budovatel s vysokými nároky na preciznost a promyšlenost věcí v každém detailu. Úspěšně se věnoval marketingu, obchodu, správě nemovitostí i realitním akvizicím a piloval umění přesvědčit druhé o svých projektech. Jeho životním posláním je vytvářet podmínky k tomu, aby talentovaní lidé mohli proměnit své sny ve skutečnost.

Petr Novotný

Investor a publicista

Petr své investiční zkušenosti kombinuje s prací publicisty. Dvanáct let působil jako burzovní makléř a privátní bankéř Eastbrokers, Merrill Lynch, Citibank a HVB Bank. Stál u zrodu Českého půdního fondu, který v letech 2014–2019 dosáhl téměř 100%  zhodnocení. Založil finanční portál Investičníweb.cz, který vede jako šéfredaktor, dříve pracoval i pro O2 TV a Seznam TV.

Dokumenty

Aktuální a povinné informace k fondu

Disclaimer

Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb.

Společnost nepodléhá dohledu České národní banky. Služby společnosti nejsou určeny veřejnosti. Společnost je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). V souladu s § 272 téhož zákona se akcionářem mohou stát pouze kvalifikovaní investoři.

S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům.

Souhlasím